×

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور

بخشنامه-به-دادسراها-و-دادگاه‌های-سراسر-کشور

وکیل

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور شماره4327/87/1رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
با احترام؛ تصویر بخشنامه شماره 4327/87/1 ـ 6/5/1387 ریاست محترم قوه قضائیه جهت اطلاع به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیر کل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث

بخشنامه به دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور

به منـظور ایـجاد همـاهنگی و اتـخاذ رویـه واحد در خصوص رعایت مـقررات مربوط به مصونیت قضایی مأموران دیپلماتیک و کنسولی و اعضای خانواده آنان و همچنین اعضای سازمان‌های بین‌المللی در حدود مقررات مربوط، مقتضی است کلیه واحدهای قضایی مکاتبات و اقدامات مربوط به اشخاص مزبور و اموال متعلق به آنان را با هماهنگی دفتر امور بین‌الملل قوه قضاییه انجام دهند.

رئیس قوه قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

نوع : بخش نامه

شماره انتشار : 18472

تاریخ تصویب : 1387/5/6

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : دادسراها و دادگاههای سراسر كشور -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.