جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه شمال استان فارس شماره18248/300استاندار محترم استان فارس
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه شمال استان فارس
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 30/2/1387؛ طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای شمال استان فارس (شامل شهرستانهای آباده، اقلید، بوانات، خرم‌بید) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 ـ و مورخ 5/11/1373 هیـأت وزیران دائر بـر الحاق متن مـتمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیین‌نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 13/5/1386 در شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را با تأکید بر موارد ذیل مورد تصویب نهایی قرار داد:
ـ اطلاعات فرهنگی و اجتماعی ناحیه و فهرست آثار ثبت شده میراث فرهنگی و مناطق نمونه گردشگری مصوب، در اسناد مطرح لحاظ گردند.
ـ جدول کاربری‌های مجاز ـ مشروط ـ ممنوع براساس نقشه‌های قابلیت اراضی تهیه و به اسناد طرح اضافه شود.
ـ اصلاحات لازم درخصوص سد ماربر و سد سیوند و فرودگاه آباده براساس مذاکرات جلسه شورایعالی در اسناد طرح صورت گیرد.
لازم می‌داند از مشارکت مؤثر و ثمـربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استان به ریاست جنابعالی در فرایند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت حقوق دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یادشده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه‌جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد.
این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه شمال استان فارس در سال افق طرح (1400) معادل 416340 نفر (60 درصد شهری و 40 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سند شماره1ـ نقشه منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی
سند شماره 2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی
سند شماره3ـ سطح‌بندی خدماتی و مراکز جمعیتی
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.

معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18472
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان فارس
موضوع :