جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
دعوی افراز اصولا "باید بطرفیت تمام صاحبان سهام اقامه شود.
حکم شماره 566-14/4/27 شعبه 1 و 1542-16/9/26 شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
566
تاریخ تصویب :
1327/04/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :