جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126113429 در تماس باشید.

تصویب‌نامه راجع به اختصاص پنجاه و هفت درصد از سهام متعلق به شرکتهای مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش شماره72732/ت38532هـو نوسازی صنایع ایران بنام دولت جمهوری اسلامی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنایع و معادن
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ پنجاه و هفت درصد از سهام متعلق به شرکتهای مادرتخصصی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مشمول تصویب‌نامه شماره 100931/ت38233هـ مورخ 25/6/1386 است.
2ـ این تصویب‌نامه جایگزین تصویب‌نامه شماره65306/ت38532هـ مورخ30/4/1387 می‌شود و از تاریخ لازم‌الاجرا شدن تصویب‌نامه فوق‌الذکر قابل اجرا است.
3ـ وجوه واریزی به حساب شرکتهای یادشده در چارچوب بودجه سالانه و با نظر و تصویب وزیر صنایع و معادن هزینه خواهدشد.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18474
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
موضوع :