جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

اصلاح بند یک تصویب‌نامه موضوع تأمین خسارت‌های بدنی از بیت‌المال شماره72741/ت40239هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 10942هـ/ب مورخ 4/3/1387 تصویب نمود:
در بنـد (1) تصـویب‌نامه شماره 183213/ت448هـ مورخ 13/11/1386 عبارت « در موارد موضوع ماده (10) قانون بیمه اجباری مسؤولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» پس از عبارت « مجاز است» اضافه می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18474
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :