جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126604090 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه موضوع تجهیز مکانهای مناسب و خرید اقلام صنایع دستی جهت نمایش توسط دستگاههای اجرایی شماره 71358/ت39992هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 210 ـ 1/872 مورخ 31/2/1387 میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
در بند (1) تصویب‌نامه شماره 129878/ت36182هـ مورخ 11/10/1385 موضوع تجهیز مکانهای مناسب و خرید اقلام صنایع دستی جهت نمایش توسط دستگاههای اجرایی واژه « مجازند» به واژه « موظفند» تغییر می‌یابد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18474
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :