جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.

قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 شماره25245/14جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 که با عنـوان طرح به مجلس شـورای اسلامی تقـدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علـی روز یکشنبه مـورخ 16/4/1387 و تأییـد شورای مـحترم نگـهبان به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره66985 12/5/1387
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380 که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25245/14 مورخ 31/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون اصلاح ماده (5) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب1380

ماده واحده ـ مـاده (5) قانون تنـظیم بخشی از مقررات مالی دولت (ماده71 مکرر قانون محاسبات عـمومی کشور) مصـوب 27/11/1380 به شـرح زیـر اصلاح می‌شود:
ماده5 ـ متن زیر به عنوان ماده (71 مکرر) به قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 الحاق می‌گردد:
ماده71مکرر ـ پرداخت هرگونه وجهی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی موضوع ماده (2) این قانون به دستگاههای اجرائی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیرنقدی به جز در مواردی که در مقررات قانونی مربوط تعیین شده یا می‌شود ممنوع است.
هدایای نقدی که با رعایت ماده (4) این قانون برای مصارف خاص به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی اهداء می‌شود باید تنها به حساب بانکی مجاز که توسط خزانه‌داری کل کشور برای دستگاههای مذکور افتتاح شده یا می‌شود واریز گردد. مصرف وجوه مذکور با رعایت هدفهای اهداءکننده برابر آئین‌نامه‌ای خواهدبود که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، هدایایی که به طور غیرنقدی به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی اهداء می‌گردد، مشمول مقررات اموال دولتی خواهدبود و شرکتهای دولتی این‌گونه موارد را باید طبق اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت نمایند. هدایای اهداء شده به سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) هدایای خاص تلقی می‌شود و چنانچه اهداءکننده هدف خود را اعلام نکند با نظر شورای مشارکت مردمی با سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) به مصرف خواهدرسید. اجراء تعهدات معموله قبل از تصویب این قانون بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ شانزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/4/16
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :