جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132828813 در تماس باشید.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1372 شماره25248/15جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره 30066/29296 مورخ 6/7/1382 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 12/4/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره66981 12/5/1387
وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 25248/15 مورخ 31/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون الحاق یک تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب1372

ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (6) به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب 4/7/1372 اضافه می‌شود:
تبصره 6ـ کالاهای وارداتی که عیناً و بدون تغییر شکل صادر می‌گردد، مشمول تسهیلات ماده فوق‌الذکر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 25/4/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/4/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :