جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، شماره23778/785اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه علنی مورخ 29/11/1386 مجلس که با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایـران به مجمع محترم تشـخیص مصـلحت نظام ارسال گردیده‌بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره75254 14/5/1387
وزارت صنایع و معادن ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی
قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و با توجه به ایراد شورای نگهبان، در جلسه مورخ 8/4/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب نهایی رسیده و طی نامه شماره 23778/785 مورخ 18/4/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده‌است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد

قانون تفسیر قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده(113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ـ موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ با توجه به متن مواد (9) و (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و لایحه اصلاحیه دولت برای تسری آن به قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که نامی از صندوق خاصی نیاورده است و منظور کلیه صندوقهای بازنشستگی است و همچنین ماده (4) آئین‌نامه اجرائی مصوب هیأت وزیران به شماره 8794/ت30370 هـ مورخ بیست و هفتم اردیبهشت ماه سال 1383 که به سازمان تأمین اجتماعی و سایر صندوقهای ذی‌ربط تصریح کرده است، آیا مراد قانونگذار در قانون فوق‌الذکر و تبصره آن از بیمه‌شدگان واحدها و کارگاههای تولیدی و صنعتی در مواد (9) و (10)، بیمه‌شدگان تحت پوشش کلیه صندوقهای بازنشستگی می‌باشد؟
رنظر مجلس ـ بلی.
قانون فـوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 8/4/1387 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده‌شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1386/11/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
موضوع :