جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقایان رضا داوری اردکانی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد ملی ایران شماره73428/ت40303هـوزارت علوم، تحقیقات و فناوری
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 948/و مورخ 27/3/1387 تحقیقات و فناوری" href="/tags/27012/وزارت-علوم،-تحقیقات-و-فناوری/" class="link">وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (6) ماده (4) قانون تاسیس سازمان اسناد ملی ایران ـ مصوب 1349 ـ تصویب نمود:
آقایان رضا داوری اردکانی و مهدی حجت برای عضویت در شورای سازمان اسناد ملی ایران تعیین می‌شوند.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :