جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09159027968 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص انتقال مالکیت صددرصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و شماره73401/ت40398هـصندوق عمران موقوفات

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 30/4/1387 بنا به پیشنهاد شماره 12460/1 مورخ 29/4/1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (7) قانون برنامه چهارم توسعـه اقتـصادی، اجتماعی و فرهنـگی جمهوری اسلامی ایـران ـ مـصوب 1383 ـ تصویب نمود:
مالکیت صددرصد سهام شرکت مادر تخصصی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به موقوفات و بقاع متبرکه و صندوق عمران موقوفات تحت نظارت و سرپرستی سازمان اوقاف و امور خیریه انتقال می‌یابد.
2ـ بهای فروش دارایی‌های ثابت از قبیل زمین، ساختمان‌ها، تاسیسات و ماشین‌آلات بر مبنای ارزیابی کارشناسی رسمی دادگستری و سایر دارایی‌ها بر مبنای بهای دفتری در تاریخ واگذاری محاسبه می‌شود.
تادیه کلیه دیون بر عهده انتقال گیرنده می‌باشد.
4ـ وجوه حاصل از فروش به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل پنجاه درصد (50%) از آن جهت توسعه فعالیت‌های فرهنگی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تخصیص می‌یابد.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/4/30
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :