جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.

آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی شماره74565/ت39233کوزارت رفاه و تأمین اجتماعی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت کشور
وزارت راه و ترابری ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت نفت
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ 19/3/1387 بنا به پیشنهاد شماره 22100/ص/86 مورخ 20/11/1386 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آیین‌نامه اجـرایی بند (م) ماده (16) قانون سـاختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتـماعی ـ مصوب 1383ـ را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه اجرایی بند (م) ماده(16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

ماده1ـ در اجرای بند (م) ماده (16) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ـ مصوب 1383ـ وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ثبت احوال کشور و سازمانهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی نسبت به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تامین اجتماعی براساس مقررات این آیین‌نامه اقدام نماید.
ماده2‌ـ سازمانهای تأمین اجتماعی، بازنشستگی کشوری، بیمه خدمات درمانی، بهزیستی کشور و بیمه اجتماعی روستاییان" href="/tags/16909/صندوق-بیمه-اجتماعی-روستاییان/" class="link">صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و کمیته امداد امام خمینی(ره)، صندوقهای بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق پس‌انداز و بازنشستگی شرکت مخابرات ایران، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی شرکت بیمه ایران، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی شرکت ملی فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، وظیفه و پـس‌انداز کارکنان کشتیـرانی جمهوری اسلامی ایران، صنـدوق حمـایت و بازنشـستگی آینده‌ساز، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمـهوری اسـلامی ایـران، صـندوق بازنشـستگی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، صندوق بازنشستگی صنایع مس ایران، صندوق بازنشستگی وزارت جهاد کشاورزی، صندوق بازنشستگی وظیفه، از کارافتادگی و پس‌انداز کارکنان بانکها، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد پانزده خرداد، بنیاد مستضعفان و جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به جمع‌آوری و تجمیع اطلاعات حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی حوزه فعالیت و افراد تحت پوشش خود براساس دستورالعمل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی اقدام نموده و بطور مستمر به روز نمایند و تا زمان برقراری امکان ارتباط بر خط تغییرات اطلاعات را بصورت ماهانه در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار دهند.
ماده3ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید تا خروجی پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی حسب وظایف دستگاههای اجرایی در اختیار آنها قرار گیرد.
ماده4ـ سازمان تامـین اجتـماعی نیروهای مسلح موظف است ظرف شش ماه اقدام به تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی در سطح نیروهای مسلح نموده و اطلاعات مورد تقاضای وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار وزارتخانه یاد شده قرار دهد.
ماده5 ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به برقراری ارتباط امن بین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و سازمانهای فعال در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی ظرف یک ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید.
ماده 6 ـ سازمان ثبت احوال کشور مکلف است بمنظور تایید و صحه‌گذاری اطلاعات هویتی موجود در پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی و نیز شناسایی افراد خارج از پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی، همکاری لازم را حسب درخواست وزارت رفاه با وزارتخانه یاد شده معمول دارد.
این تصـویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأییـد مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/7
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
وزارت رفاه و تامین اجتماعی
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
موضوع :