جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123574655 در تماس باشید.

اصلاح بند (3) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت شماره73438/ت40340هـدفتر هیئت دولت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 9262/1 مورخ 2/4/1387 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ در بند (3) ماده (6) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، موضوع تصویب نامه شماره 27616/ت100هـ مورخ 28/2/1387، عبارت « رییس سازمان حفاظت محیط زیست» حذف و عبارت مذکور در بند (5) ماده یادشده بعد از عبارت « معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور» اضافه می‌شود.
2ـ در بند (5) ماده (6)، عبارت « فرهنگ و ارشاد اسلامی» حذف و عبارت مذکور در بند (2) ماده یادشده قبل از واژه « بهداشت» اضافه می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دفتر هیات دولت
موضوع :