جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور شماره74571/ت40188ک



وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 8/4/1387 با توجه به نظر رییس مجلس‌شورای اسلامی موضوع نامه شماره 10878 هـ/ب مورخ 12/2/1387 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
آیین‌نامه اجرایی بندهای « ز»، « ح» و « ل» تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 54551/ت37265ک مورخ 11/4/1386 به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
1ـ در ماده (3) واژه « لاوصول» بعد از عبارت « مطالبات معوق» اضافه می‌شود.
2ـ در ماده (14) واژه « لاوصول» قبل از واژه « می‌باشد» اضافه می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 7/5/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.



معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
موضوع :