جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد خشکسالی شماره73423/ت39988هـمعاونت اجرایی رییس جمهور ـ وزارت کشور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهادکشاورزی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ دفتر امور مناطق محروم کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 6/5/1387 بنا به پیشنهاد شماره 7462/020 مورخ 7/3/1387 وزارت جهادکشاورزی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 10919/ت107هـ مورخ 31/1/1387 موضوع تشکیل ستاد خشکسالی به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ پس از عبارت « آثار ناشی از خشکسالی» عبارت « و سرمازدگی» اضافه می‌شود.
2ـ عبارت « مقابله با پدیده» به عبارت «مقابله با پدیده‌های» تغییر می‌یابد.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18476
تاریخ تصویب :
1387/5/6
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت جهاد كشاورزی
دفتر مناطق محروم كشور
معاونت اجرایی رییس جمهور
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :