جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی شماره75572/ت40490نوزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 50320/ت40199هـ مورخ 8/4/1387، اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
نرخ خرید تضمینی محصولات باغی زیر برای سال زراعی 1387 ـ 1386 به شرح جدول زیر تعیین می‌شود.

ردیف : 1
نوع محصول : سیب ممتاز
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 2420
ردیف : 2
نوع محصول : سیب درجه یک
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1900
ردیف : 3
نوع محصول : سیب درجه دو
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1400
ردیف : 4
نوع محصول : سیب درجه سه
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 620
ردیف : 5
نوع محصول : پرتقال درجه یک شمال
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1200
ردیف : 6
نوع محصول : لیمو شیرین درجه یک جنوب
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1200
ردیف : 7
نوع محصول : لیمو ترش
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1900
ردیف : 8
نوع محصول : گریپ فروت سرخ و سفید
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 700
ردیف : 9
نوع محصول : نارنگی درجه یک شمال
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1150
ردیف : 10
نوع محصول : نارنگی رسمی شمال
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 850
ردیف : 11
نوع محصول : انار
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 1710
ردیف : 12
نوع محصول : خرما
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 3800
ردیف : 13
نوع محصول : کشمش
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 7460
ردیف : 14
نوع محصول : انجیر خشک
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 5920
ردیف : 15
نوع محصول : برگ زردآلو آفتابی
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 5680
ردیف : 16
نوع محصول : برگ کالیفرنی
قیمت هر کیلوگرم / ریال : 6280


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18478
تاریخ تصویب :
1387/5/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :