جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127016280 در تماس باشید.

ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» شماره3325/دش



(مصوب جلسه 624 مورخ 24/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/1387 ، براساس مصوبه مورخ 24/2/1387 شورای تخصصی مهندسی فرهنگی، ماده واحده « اصول حاکم بر سیاست‌های کلی، برنامه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برنامه پنجم توسعه» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ اهتمام به تحقق مهندسی فرهنگی همه شؤون و امور به ویژه با تهیه و اجرای پیوست فرهنگی برای کلیه برنامه‌ها و فعالیت‌های دارای پیامدهای فرهنگی با تأیید و تحت اشراف شورای عالی انقلاب فرهنگی در چارچوب مبانی ذیل صورت می‌پذیرد:
مبنای اول: معیار قرار دادن مبانی و موازین دینی برگرفته از قرآن و عترت.
مبنای دوم: اهتمام مجدانه به تحقق اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره).
مبنای سوم: توجه به کرامت ذاتی و حریت انسان و تحقق تام عدالت اجتماعی و تعالی اخلاقی جامعه.
مبنای چهارم: توجه جدی به ارتقاء جایگاه علوم انسانی در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های تمام شؤون کشور با نگرش اسلامی و بومی.
مبنای پنجم: اهتمام به حفظ عظمت، سربلندی، اقتدار، استقلال، آزادی و تعالی ایران اسلامی.
مبنای ششم: اهتمام به مدیریت و برنامه‌ریزی کیفیت و دانایی.»





رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18481
تاریخ تصویب :
1387/2/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :