جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص افزایش سرمایه بانک مسکن شماره85798/ت317نوزارت کشور ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت تعاون ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت بند (د) تصویب‌نامه شماره 29238/ت40001هـ مورخ 19/3/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
1ـ سرمایه بانک مسکن به میزان معادل ریالی دو میلیارد (2.000.000.000) دلار از محل منابع حساب ذخیره ارزی پس از سیر مراحل تصویب تأمین منابع، افزایش می‌یابد.
2ـ به منظور تأمین منابع ارزی موردنیاز بانک مسکن، از محل منابع ارزی بانک مرکزی مبلغ دو میلیارد (2.000.000.000) دلار به صورت سپرده ارزی با سررسید دو ساله در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد.
3ـ شرکت سرمایه‌گذاری مسکن از شمول مصوبه شماره 591 مجمع عمومی مشترک بانکها مستثنا می‌گردد.
4ـ سـقف تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن، برای سپرده‌گذاران بانک مسکن، به منظور ساخت واحدهای مسکونی، تا میزان سیصد میلیون (300.000.000) ریال افزایش می‌یابد.
5 ـ بانک مسـکن موظـف است اقـدامات لازم برای تبدیل صندوق سپرده‌گذاری « خرید» مسکن به صندوق سپرده‌گذاری « ساخت» مسکن به عمل آورد.
6 ـ فهرست اراضی قابل انتقال موضوع ماده (6) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مربوط به استان آذربایجان شرقی (5 مورد به مساحت 06/38 هکتار) به شرح جدول پیوست که تأییدشده به مهر « دفتر هیئت دولت» است، تعیین می‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است خارج از نوبت نسبت به تفکیک و انتقال اراضی مذکور به نام وزارت مسکن و شهرسازی به نمایندگی دولت اقدام نماید.
7ـ وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن حسب مورد موظفند صددرصد (100%) یارانه اعطایی به این بخش و همچنین هشتاددرصد (80%) از منابع حاصل از فروش زمین‌های خود را به منظور فعالیت‌های ذیل را از طریق بانک مسکن اختصاص و یا در بانک مسکن سپرده‌گذاری نمایند:
الف ـ اعطای تسهیلات ساخت برای مسکن مهر.
ب ـ اعطای تسهیلات ساخت برای واحدهای نیمه‌ساخت با شرایط حداقل شصت درصـد (60%) به مبلغ حداکثر هشتاد میلیون (80.000.000) ریال با سررسید حداکثر پنج (5) ساله برای هر واحد.
تبصره1ـ نحوه اختصاص اعتبارات یارانه‌ای اعم از کمک بلاعوض، یارانه سود، کارمزد تسهیلات و وجوه اداره شده حسب مورد و همچنین قرارداد بین وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان ملی زمین و مسکن با بانک مسکن به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای مسکن خواهدبود.
تبصره2ـ وجوه تخصیصی اعتبارات یارانه‌ای موضوع ردیف 17 ـ 520000 پس از تودیع نزد بانک مسکن به عنوان هزینه قطعی تلقی می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


تصویب‌نامه کارگروه مسکن در تاریخ 7/5/1387

کارگروه مسکن به ماده6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، مالکیت اراضی ذیل را به نامه سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت مسکن و شهرسازی منتقل نمود. سازمان ثبت و اسناد املاک کشور موظف است به فوریت و خارج از نوبت اقدمات مربوط به انتقال، تفکیک و سایر اقدامات ثبتی بر روی این اراضی را به انجام رساند.

مشخصات اراضی قابل انتقال موضوع ماده 6 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

ردیف: 1
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: هشترود
پلاک ثبتی
اصلی: 161
فرعی: _
مساحت به هکتار: 7/12
مالکیت فعلی(عنوان دستگاه): جهاد کشاورزی
کاربری زمین: مسکونی
آدرس ملک: طرفین جاده ورودی هشترود از طرف قره چمن بعد از پمپ بنزین

ردیف: 2
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: هشترود
پلاک ثبتی
اصلی: 161
فرعی: _
مساحت به هکتار: 5/6
مالکیت فعلی(عنوان دستگاه): جهاد کشاورزی
کاربری زمین: مسکونی
آدرس ملک: خیابان فرمانداری پشت دانشگاه آزاد چسبیده به مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای

ردیف: 3
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: هشترود
پلاک ثبتی
اصلی: 161
فرعی: _
مساحت به هکتار: 5/3
مالکیت فعلی(عنوان دستگاه): جهاد کشاورزی
کاربری زمین: مسکونی
آدرس ملک: مسکونی خیابان فرمانداری ـ پشت اداره راه و ترابری

ردیف: 4
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: چاراویماق (قره‌آقاج)
پلاک ثبتی
اصلی: 93
فرعی: _
مساحت به هکتار: 11/15
مالکیت فعلی(عنوان دستگاه): جهاد کشاورزی
کاربری زمین: فاقد کاربری
آدرس ملک: ابتدای ورودی شهر از طرف هشترود پشت دانشگاه آزاد

ردیف: 5
استان: آذربایجان شرقی
شهرستان: آذرشهر
پلاک ثبتی
اصلی: 737 مکرر
فرعی: _
مساحت به هکتار: 25/0
مالکیت فعلی(عنوان دستگاه): اداره اقتصادی و دارایی استان
کاربری زمین: فاقد کاربری
آدرس ملک: ورودی آذرشهر، جنب زمین تعاونی مسکن فرهنگیان

جمع مساحت به هکتار: 06/38


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18489
تاریخ تصویب :
1387/5/29
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت تعاون
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
موضوع :