جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


رای دیوان عالی کشور
اقرارولی برضررصغیربه موجب ماده 1278قانون مدنی تاثیرنخواهد داشت .
حکم شماره 2276-19/10/16شعبه 4

مرجع :
مجموعه رویه قضائی (قسمت حقوقی )
ازسال 1311 تاسال 1330
تالیف : احمدمتین
اسفندماه 1330
30
نوع :
آراء و نظریات
شماره انتشار :
2276
تاریخ تصویب :
1316/10/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :