جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.

اصلاحیه بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه شماره 4789/87/1مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
پیرو بخشنامه شماره 3926/87/1 مورخ 19/4/1387 مصوب ریاست محترم قوه قضائیه به دادگستریهای سراسر کشور مندرج در صفحه4 ویژه قوانین و مقررات شماره 18460 مورخ 25/4/1387 عبارت (موضوع بند 3....) که در بند سوم بخشنامه لحاظ گردیده‌است به عبارت (موضوع بند2...) تـغییر می‌یـابد و مراتب جهت درج در روزنامه رسمی کشور اعلام می‌گردد.مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث
نوع :
بخش نامه
شماره انتشار :
18491
تاریخ تصویب :
1387/5/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
قوه قضائیه
موضوع :