جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09133264586 در تماس باشید.

اصلاح ماده 28 آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور شماره88311/34380وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
نظر به اینکه در « ذیل» ماده(28) آیین‌نامه معاملات شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره 135242/ت34380هـ مورخ23/8/1386 که براساس طرح پیش‌نویس پیشنهادی تنظیم و ابلاغ گردیده‌است، عبارت « آیین‌نامه معاملات» و عبارت « تصویب‌نامه شماره104062/ت355هـ مورخ20/9/1369» به‌اشتباه به‌ترتیب عبارت « آیین‌نامه مالی» و عبارت « تصویب‌نامه شماره 121300/ت356هـ مورخ 20/9/1386» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می‌شود.دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/6/2
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :