جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09163640563 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه پیام نور» شماره3676/دش(مصوب جلسه 628 مورخ 1/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 628 مورخ 1/5/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 29/2/1387 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب نمود:
«آقای دکتر سید محمد حسینی، بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه پیام‌نور انتخاب می‌شود.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18494
تاریخ تصویب :
1387/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :