جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص الحاق متن ذیل به اصلاح تصویب‌نامه موضوع ایجاد منطقه ویژه اقتصادی برق و الکترونیک شیراز شماره92312/ت40456کنهاد ریاست جمهوری
وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 20/5/1387 با توجه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی موضوع نامه شماره 10944هـ/ب مورخ 4/3/1387 و با رعایت جزء « ی» بند (1) تصویب‌نامه شماره 158783/ت38855هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
متن زیر به انتهای تصویب‌نامه شماره 18706/ت37192هـ مورخ 11/2/1386 اضافه می‌گردد:
این تصویب‌نامه در صورتی قابل‌اجراست که سازمان مسئول منطقه مطابق ماده (19) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1384ـ وضعیت خود را در مهلت مقرر در آن ماده با قانون یادشده تطبیق داده باشد.
این تصـویب‌نامه در تـاریخ 5/6/1387 به تأیـید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18498
تاریخ تصویب :
1387/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
ریاست جمهوری
موضوع :