جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شماره92308/ت40587کوزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت نیرو ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
وزیران عضو حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 13934/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 تصویب نمودند:
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی) موظف است شرایط فعالیت دفاتر پیشخوان خدمات به تعداد کافی و توزیع به جغرافیایی مناسب را فراهم سازد.
تبصره ـ همه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386 ـ برای ارایه خدمات از طریق دفاتر پیشخوان خدمات، باید از دفاتری که دارای مجوز، ارتباطات رادیویی" href="/tags/7127/سازمان-تنظیم-مقررات-و-ارتباطات-رادیویی/" class="link">سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشند، استفاده نمایند. ایجاد و فعالیت دفاتر با کاربرد مشابه ممنوع می‌باشد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است شماره تلفن (100) در سراسر کشور را به مرکز تماس ایران اختصاص دهد.
شماره‌گذاری وسایل نقلیه تولید داخل و وارداتی با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر می‌باشد:
الف ـ نصب برچسب انرژی و درج رتبه‌ انرژی در سند (با حروف فارسی) برای خودروهای بنزینی و موتورسیکلتها از تاریخ1/10/1387 و برای سایر وسایل نقلیه از تاریخ 1/2/1388.
ب ـ برای کاربری تاکسی: دوگانه‌سوزبودن از ابتدای سال 1387 و پایه گازسوز بودن از تاریخ 1/2/1388 در شهرهای دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی (بنا به اعلام وزارت نفت).
ج ـ مجهز بودن به ترمز ضد قفل از تاریخ 1/2/1388 برای کلیه خودروها و وسایل نقلیه باری و مسافری (به جز موتورسیکلت).
د ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای تک‌سوخته بنزین‌سوز یا نفت گاز سوز از تاریخ 1/7/1387 طبق جدول زیر:

نوع : سواری ون و وانت وارداتی
مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی : 6 لیتر و کمتر
شرایط شماره‌گذاری
اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز : 1دستگاه
پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز: 10درصد ارزش گمرکی

مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی : بیش از 6 لیتر و کمتر از 10 لیتر و 10 لیتر
شرایط شماره‌گذاری
اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز : 2 دستگاه
پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز: 10درصد ارزش گمرکی

مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی : بیش از 10 لیتر
شرایط شماره‌گذاری
اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز : 3 دستگاه
پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز: 10درصد ارزش گمرکی

نوع : سواری تولید داخل
مصرف در 100 کیلومتر چرخه ترکیبی : بیش از 10 لیتر
شرایط شماره‌گذاری
اسقاط خودروی فرسوده برای خودروهای بنزین سوز و نفت گاز سوز : 1دستگاه
پرداخت عوارض برای خودروهای بنزین سوز: معاف

تبصره1ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است عوارض مندرج در این بند را اخذ نماید.
تبصره2ـ خودروهایی که با پلاک عمومی یا تاکسی شماره‌گذاری شوند، آمبولانسها و خودروهای نظامی و انتظامی مشمول جزء (د) این بند نمی‌باشند.
تبصره3ـ پرداخت عوارض و اسقاط خودرو در ازای واردات تا تاریخ 31/6/1387، طبق شرایط مصوب گذشته می‌باشد.
وسایل نقلیه در صورت عدم امکان دریافت گواهی معاینه فنی یا سن بالاتر از مقادیر جدول زیر فرسوده محسوب می‌شوند.

وسیله نقلیه : سواری شخصی
سن فرسودگی به سال : 25
وسیله نقلیه : سواری دولتی
سن فرسودگی به سال : 15
وسیله نقلیه : تاکسی (سواری و ون)
سن فرسودگی به سال : 10
وسیله نقلیه : مینی‌بوس و میدی‌بوس
سن فرسودگی به سال : اتوبوس15
وسیله نقلیه : اتوبوس
سن فرسودگی به سال :
درون شهری : 10
برون شهری : 15
وسیله نقلیه : کامیون و کشنده
سن فرسودگی : 25
وسیله نقلیه : وانت
سن فرسودگی : 15
وسیله نقلیه : موتور سیکلت
سن فرسودگی : 10
سایر وسایل نقلیه باری و مسافری
سن فرسودگی : 25

تبصره ـ در صـورت تغییـر کاربـری خـودروهای سواری، سن فرسودگی با توجـه به جدول فوق معادل سازی خواهدشد.
5 ـ تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض برای از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده متناسب با ارزش وسیله نقلیه فرسوده حداکثر تا پایان سال 1390 اعطا می‌گردد. تسهیلات و یا کمک بلاعوض به تدریج کاهش خواهد یافت به گونه‌ای که تا پایان زمان مذکور، معادل ارزش قطعات تشکیل دهنده وسیله نقلیه فرسوده خواهدشد.
تبصره1ـ اولویت استفاده از تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض با وسایل نقلیه‌ای است که سن آنها بالاتر از مقادیر مندرج در بند (4) این تصویب‌نامه باشد.
تبصره2ـ کمک بلاعوض از محل منابع عمومی یا تخفیفات ترجیحی در سود بازرگانی واردات، تأمین می‌گردد.
تبصره3ـ استفاده همزمان از تسهیلات و کمک بلاعوض چند وسیله نقلیه فرسوده امکان‌پذیر می‌باشد.
تبصره4ـ قابلیت تردد وسیله نقلیه برای استفاده از تسهیلات بانکی و یا کمک بلاعوض الزامی می‌باشد.
تبصره5 ـ نیروی انتظامی موظف است گواهی اسقاط را حداکثر ظرف پنج روز کاری پس از اسقاط صادر نماید.
تبصره6 ـ نیروی انتظامی موظف است اقدامات پیشگیرانه برای عدم استفاده مجدد از وسایل نقلیه اسقاط شده و قطعات آنها (شاسی، اتاق، موتور، تجهیزات سوخت‌رسانی) را انجام داده و با متخلفین برخورد نماید.
تبصره7ـ فروش یا واگذاری وسایل نقلیه فرسوده دستگاههای اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی ممنوع می‌باشد. این وسایل نقلیه بدون استفاده از تسهیلات مندرج در این بند از رده خارج می‌شوند.
6 ـ نیروی انتظامی موظف است از تردد وسایل نقلیه با سن بیش از میزان مندرج در جدول زیر (بر حسب سال) پس از تاریخ‌های مذکور در این جدول جلوگیری به عمل آورد:

نوع وسیله نقلیه: سواری شخصی
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 40
1/11/1388: 35
1/11/1389: 30
1/11/1390: 25
نوع وسیله نقلیه: وانت
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 40
1/11/1388: 30
1/11/1389: 25
1/11/1390: 20
نوع وسیله نقلیه: تاکسی
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 13
1/11/1388: 10
1/11/1389:
1/11/1390
نوع وسیله نقلیه: مینی‌بوس
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 30
1/11/1389: 25
1/11/1390: 15
نوع وسیله نقلیه: میدی‌بوس
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 15
1/11/1389:
1/11/1390:
نوع وسیله نقلیه: اتوبوس شهری
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 20
1/11/1389: 15
1/11/1390: 10
نوع وسیله نقلیه: اتوبوس برون شهری
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 25
1/11/1389: 20
1/11/1390: 15
نوع وسیله نقلیه: کامیون و کشنده
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 35
1/11/1388: 33
1/11/1389: 28
1/11/1390: 25
نوع وسیله نقلیه: موتورسیکلت
تاریخ منع تردد :
1/2/1388: 20
1/11/1388:
1/11/1389: 15
1/11/1390: 10

تبصره ـ خودروهای کلکسیونی مشمول این بند نمی‌باشند. تشخیص خودروهای کلکسیونی به عهده نیروی انتظامی می‌باشد.
7ـ در شهرهایی که دارای جایگاه عرضه گاز طبیعی می‌باشند (بنا به اعلام وزارت نفت)، دستگاههای دولتی موظف به خرید خودروهای دوگانه سوز می‌باشند. خودروهای کمک‌دار از شمول این بند مستثنی می‌باشد.
8 ـ وزارت نفت موظف است تدابیری اتخاذ نماید که عرضه سوخت برای وسایل نقلیه طبق جدول زیر صورت پذیرد:

1ـ موضوع: عرضه نفت گاز با کارت هوشمند
تاریخ اجرا: 1/6/1387
2ـ موضوع: عرضه سوخت در حداقل 20% از جایگاهها با کیفیت استاندارد یورو4
تاریخ اجرا: 1/8/1388
3ـ موضوع: عرضه سوخت در حداقل 80% از جایگاهها با کیفیت استاندارد یورو4
تاریخ اجرا: 1/8/1390

تبصره ـ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مسؤول نظارت بر اجرای ردیفهای (2) و (3) جدول فوق می‌باشد.
وزارت نفت موظف است تعداد نازلهای فعال عرضه سوخت با توزیع جغرافیایی مناسب را در سال 1387 به تعداد مندرج در جدول زیر افزایش دهد:

شرح: تعداد نازل عرضه گاز طبیعی فشرده (سوختگیری سریع)
تعداد تا پایان سال 1387: حداقل 5200 نازل (معادل با 1800 جایگاه)
شرح: تعداد نازل عرضه بنزین
تعداد تا پایان سال 1387: 15000
شرح: تعداد نازل عرضه نفت گاز
تعداد تا پایان سال 1387: 4500

تبصره1ـ وزارت نفت موظف است برنامه افزایش تعداد نازل‌های عرضه سوخت تا پایان سال 1390 را تا تاریخ 1/7/1387 به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
تبصره2ـ احداث، بهره‌برداری و مالکیت حداقل نود درصد (90%) جایگاههای جدید به عهده بخش خصوصی یا تعاونی می‌باشد.
تبصره3ـ وزارت نفت موظف است برنامه واگذاری جایگاههای دولتی عرضه سوخت را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
تبصره4ـ وزارت نفت موظف است طرح تأمین تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات جایگاههای عرضه گاز و پرداخت یارانه براساس میزان سوختگیری وسایل نقلیه (در صورت لزوم برای صرفه اقتصادی احداث و بهره‌برداری از جایگاههای عرضه گاز) را تا تاریخ 15/6/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
تبصره5 ـ وزارت نفت مجاز است در صورت لزوم نسبت به خرید زمین جایگاه (جدید یا موجود) واگذاری به بخش خصوصی با تسهیلات بانکی اقدام نماید.
تبصره6 ـ وزارتخانه‌های نفت و نیرو موظفند در صورت رعایت دستورالعملهای فنی نسبت به نصب انشعاب برای جایگاههای گاز طبیعی فشرده (خانگی، متوسط و بزرگ) حداکثر یک ماه پس از درخواست اقدام نمایند. وزارتخانه‌های راه و ترابری و جهاد کشاورزی و شهرداریها و سایر دستگاههای مرتبط موظفند همکاری لازم را برای نصب انشعاب در مهلت یادشده به عمل آورند.
تبصره7ـ شهرداریها و کمیسیونهای ماده (5) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ مصوب 1351ـ موظفند نسبت به تغییر کاربری و صدور مجوز برای احداث جایگاهها به ویژه در پایانه‌ها و توقفگاههای عمومی اقدام نمایند.
تبصره8 ـ شهرداریها موظفند جهت جبران هزینه‌های ایجاد و نگهداری جایگاههای عرضه گاز نسبت به صدور مجوز کاربری تجاری به میزان بیست درصد (20%) از مساحت زمین جایگاه تا سقف دویست (200) مترمربع و صرفاً با اخذ عوارض مصوب اقـدام نمایند. وزارت بازرگانی موظف است تدابیر لازم را برای صدور پروانه کسب به کاربریهای مذکور در این تبصره اتخاذ نماید.
10ـ وزارت نفت موظف است کارت سوخت وسایل نقلیه دارای شرایط زیر را ظرف (24) ساعت پس از اعلام مرجع ذیصلاح غیرفعال نماید:
وسیله نقلیه سرقت شده بنا به اعلام نیروی انتظامی.
وسیله نقلیه اسقاط شده بنا به اعلام نیروی انتظامی.
وسیله نقلیه دارای منع تردد طبق بند (6) این تصویب‌نامه.
11ـ وزارت کشور مکلف است در راستای افزایش قابلیت اطمینان و سرعت حمل و نقل عمومی و ایجاد زمینه برتری آن نسبت به حمل و نقل شخصی به نسبت توسعه حمل و نقل عمومی، از طریق شهرداریها مقررات محدود کننده تردد خودروهای شخصی را اعمال نماید.
12ـ کمیسیونهای ماده(5) قانون یادشده موظفند در هنگام بررسی و تصویب کاربریهای جدید و تغییر کاربریها، اثرات ترافیکی آنها را بررسی و تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.
13ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در تهیه و تصویب طرحهای مرتبط با بافت فرسوده، تدابیر و سیاستها و راهکارهای مصوب طرحهای جامع حمل و نقل ترافیک‌ شهری را لحاظ نماید. توجه به محوریت حمل و نقل انبوه و جمعی، تأمین توقفگاه و تناسب کاربری حریم ایستگاهها و کریدور حمل و نقل ریلی شهری در طرحهای یادشده الزامی است.
14ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است شرح خدمات ترافیکی مناسب تهیه شده توسط شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور را در تهیه و تصویب در طرحهای توسعه شهری اعمال نماید.
15ـ وزارت کشور موظف است تمهیداتی را اتخاذ نماید که در اجرای کلیه طرحها و کاربریهای شهری، طرحها و تدابیر ترافیکی در اولویت اجرا قرار گیرند.
16ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است انتقال کاربریها بین شهرها را پیگیری نموده و در طرحهای ناحیه‌ای و منطقه‌ای لحاظ نماید. همچنین در تهیه طرحهای توسعه شهری مراکز عمده جذب جمعیت را به نحوی جانمایی کند که حجم ترافیک در مناطق پرتراکم شهری کاهش یابد.
17ـ وزارت کشور موظف است نسبت به تدوین سیاستها و تدابیر حمل و نقل حومه‌ای بر مبنای طرح مجموعه شهری و طرحهای توسعه شهری و همچنین برنامه اسکان جمعیت و نحوه توسعه آینده شهرها اقدام نماید.
18ـ وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری موظفند برنامه چهارساله (1390ـ 1387) توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری (ریلی و غیرریلی) را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نمایند.
19ـ وزارت صنایع و معادن موظف است برنامه تبدیل خودروهای بنزین سوز موجود به دوگانه‌سوز را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
20ـ وزارت نفت موظف است طرح جامع سبد سوخت در بخش حمل و نقل را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
21ـ وزارت مسکن و شهرسازی موظف است طرح اصلاح کاربری‌های موجود (شامل مکانیابی مراکز جدید جذب سفر، جابه‌جایی کاربری‌ها، ایجاد مجتمع‌ها و غیره) در راستای بهبود تقاضای سفر را تا تاریخ 1/8/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
22ـ وزارت کشور موظف است با هماهنگی وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست، دستورالعمل اخذ عوارض سالیانه و جریمه از وسایل نقلیه بر مبنای میزان مصرف سوخت و آلایندگی با رویکرد برقراری توازن بین منابع و مصارف مالی شهرداری‌ها را تا تاریخ 1/7/1387 جهت تصویب به حمل و نقل و سوخت" href="/tags/33731/ستاد-مدیریت-حمل-و-نقل-و-سوخت/" class="link">ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ارایه نماید.
این تصـویب‌نـامه در تـاریخ 5/6/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18498
تاریخ تصویب :
1387/6/5
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت صنایع
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
وزارت نیرو
وزارت راه وترابری
موضوع :