جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120384182 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ28/3/1387 الحاق برخی از دروس امتحان نهایی رشته کودکیاری
به جدول 1/1 شیوه نامه تطبیق

شورای عالی آموزش و پرورش مقرر می‌دارد:
عناوین دروس تغذیه و بهداشت مواد غذایی، بهداشت روانی و بیماریهای شایع کودکان در رشته کودکیاری به جدول1/1 شیوه‌نامه تطبیق کارنامه دوره‌های مختلف آموزش متوسطه اضافه شود.
موضوع: الحاق برخی از دروس امتحان نهایی رشته کودکیاری به جدول 1/1 شیوه‌نامه تطبیق در هفتصد و شصت و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 28/3/1387 به تصویب رسید.

دبیر شورا ‌ـ مهدی نوید
رییس جلسه ـ علیرضا علی‌احمدی

الحاق برخی از دروس امتحان نهایی رشته کودکیاری به جدول 1/1 شیوه‌نامه تطبیق مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18501
تاریخ تصویب :
1387/3/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :