جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127559999 در تماس باشید.

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعاتشماره31178/117 7/6/1387

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 12993/39484 مورخ 3/2/1387 در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات که با عنوان لایحه تمدید قانون فعال نمودن هیأت منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل یکصد و شصت و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 20/5/1387 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره93620 14/6/1387

وزارت دادگستری ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستـم مرداد مـاه یکهزار و سیصد و هشـتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصـویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 31178/117 مورخ 7/6/1387 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پـیوست جهت اجـراء ابلاغ می‌گردد.

رئیس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد

قانون تعیین تکلیف هیأت منصفه مطبوعات

ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، قانون هیأت منصفه مطبوعات مصوب 24/12/1382 لغو و مواد مربوط به هیأت منصفه مطبوعات از قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب 30/1/1379 لازم‌الاجرا می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیستم مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 30/5/1387 به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
18504
تاریخ تصویب :
1387/5/20
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت دادگستری
موضوع :