جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09123795017 در تماس باشید.

ماده واحده « اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاد اندیشی در حوزه علمیه قم» (مصوب جلسه 625 مورخ 21/3/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی) شماره3913/دششورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 625 مورخ 21/3/1387، براساس مصوبه مورخ 24/2/87 شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و بنا به پیشنهاد کمیسیون مشورتی و کمیسیون حوزوی دبیرخانه شورای عالی، ماده واحده « اعتبار و نحوه اعطای امتیاز علمی به مجلات، تأسیس انجمن‌های علمی، قطب‌های علمی، واحدهای پژوهشی و کرسی‌های نظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزاداندیشی در حوزه علمیه قم» را به شرح ذیل تصویب نمود:
« ماده واحده ـ مصوبات شورای عالی حوزة علمیة قم درخصوص اعطای امتیاز علمی به‌ مجـلات علمی، تأسیس انـجمن‌های علمی، قطب‌های علمی و واحدهای پژوهشی و همچنین امتـیازات کرسی‌های نـظریه‌پردازی، نقد و مناظره و آزادانـدیشی در حوزه، دارای اعتبار رسمی بوده و موجد امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه می‌باشد.
تبصرة1ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای اجرای این مصوبه و تشکیل شورایی به‌ریاست مدیر حوزة علمیه قم به عنوان مرجع رسمی برای تعیین ضوابط علمی و قانونی و نیز اعطای مجوزها و امتیازات مذکور برای مجلات، انجمن‌ها، قطب‌ها و کرسی‌های یاد‌شده بر عهدة شورای عالی حوزه علمیة قم است و آئین‌نامة مربوط به چگونگی فعالیت شورای مزبور و همچنین ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی آن به پیشنهاد مدیریت حوزه علمیه توسط شورای عالی حوزه علمیه به تصویب می‌رسد.
تبصرة2ـ انجام فعالیت‌های فوق به صورت مشترک میان حوزه، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مجاز بوده و از سوی دستگاه‌های ذیربط به رسمیت شناخته شده و حمایت می‌شود.
تبصره3ـ نظارت بر حسن اجرای روند فعالیت‌های فوق و ایجاد هماهنگی و تعامل بین نهادهای ذیربط از قبیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌ها، با شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد.»
رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی‌نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18504
تاریخ تصویب :
1387/3/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :