جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

اصلاح بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شماره 99328/40586نهاد ریاست جمهوری ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت بازرگانی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
نظر به اینکه در بند (ب) ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت موضوع تصویب‌نامه شماره 92305/ت40586ک مورخ 7/6/1387 عبارت ماده (23) به اشتباه ماده (9) تحریر شده است، مراتب جهت اصلاح اعلام می‌گردد.
دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
18506
تاریخ تصویب :
1387/6/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت كشور
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت راه وترابری
وزارت صنایع
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ریاست جمهوری
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
موضوع :