جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121060128 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور درخصوص ارائه عملکرد شهرداری‌ها و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات حمل و نقل توسط ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت شماره100088/ت40589نوزارت کشور ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت ـ مصوب1386ـ که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره13943/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌گردد:
1ـ ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت که در این تصمیم‌نامه به اختصار « ستاد» نامیده می‌شود، موظف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور و راه و ترابری و نیروی انتظامی، دستورالعمل اجرایی ارزیابی و رتبه‌بندی عملکرد شهرداری‌ها و شرکت‌های ارایه‌کننده خدمات حمل و نقل (درون شهری و برون‌شهری بار و مسافر) و برنامه عملیاتی سامانه هوشمند حمل و نقل را به ترتیب تا تاریخ‌های 1/7/1387 و 15/7/1387 ارایه نماید.
2ـ ستاد موظف است با همکاری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و وزارتخانه‌های کشور و راه ترابری و نیروی انتظامی، طرح یکپارچه‌سازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل را تا تاریخ 1/8/1387 ارایه نماید.
3ـ ستاد موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، کشور و راه و ترابری دستورالعمل اجرایی ماده (5) قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت را تا تاریخ 1/7/1387 ارایه نماید.
4ـ ستاد موظف است با همکاری دستگاههای ذی‌ربط، برنامه اجرایی کاهش تقاضای سفر از طریق دولت الکترونیکی را تا تاریخ 15/7/1387 ارایه نماید.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18508
تاریخ تصویب :
1387/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت
موضوع :