جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.

تصمیم نمایندگان ویژه رییس جمهور در خصوص تنظیم برنامه توزیع گوشت مرغ توسط وزارت جهاد کشاورزی شماره100807/ت40788نوزارت بازرگانی ـ وزارت جهاد کشاورزی
تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه کنترل بازار که در جلسه مورخ 11/6/1387 به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره 48666/ت40175هـ مورخ 4/4/1387 اتخاذ شده است، به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می‌شود:
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است برنامه توزیع گوشت مرغ را طوری تنظیم نماید که شرکت مباشر (شرکت پشتیبانی امور دام کشور) روزانه حداقل هزار و پانصد (1500) تن گوشت مرغ گرم و منجمد را در سراسر کشور با قیمت‌های یکسان به شرح ذیل عرضه نماید:
قیمت تحویلی درب مغازه برای توزیع‌کنندگان گوشت مرغ گرم به ازای هر کیلوگرم بیست و چهار هزار (24،000) ریال و قیمت مصرف‌کننده بیست و پنج هزار و پانصد (25،500) ریال و گوشت مرغ منجمد به ازای هر کیلوگرم بیست و یک هزار و یکصد (21،100) ریال و قیمت مصرف‌کننده بیست و سه هزار (23،000) ریال.
شرکت بازرگانی دولتی ایران موظف است گوشت مرغ منجمد ذخیره‌سازی شده را به قیمت‌های زیر عرضه نماید:
قیمت تحویلی بیست هزار و پانصد (20،500) ریال و قیمت عمده فروشی بیست و یک هزار و یکصد (21،100) ریال و قیمت مصرف‌کننده بیست و سه هزار (23،000) ریال.
3ـ مابه‌التفاوت قیمت فروش شرکت بازرگانی دولتی ایران تا قیمت تمام شده و هزینه حمل تا استان‌ها که توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود، از محل یارانه تنظیم بازار داخلی وزارت بازرگانی تأمین خواهدشد.
آمار توزیع روزانه واحدهای توزیع‌کننده باید برای نظارت و کنترل در اختیار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قرار گیرد. سازمان مذکور موظف است فرآیند توزیع و نحوه آن را کنترل نماید.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18508
تاریخ تصویب :
1387/6/19
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :