جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین آقای علی‌محمد آزاد به عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان شماره 101279/ت40746هـوزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 13/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 11/1/73992 مورخ 12/6/1387 وزارت کشور تصویب نمود:
آقای علی‌محمد آزاد به عنوان استاندار استان سیستان و بلوچستان تعیین می‌شود.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18509
تاریخ تصویب :
1387/6/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :