×

تصویب‌نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت « ماده7» قبل از عبارت « آیین‌نامه اجرایی» و الحاق تبصره‌های (3) و (4) به تصویبنامه شماره 87342 ت39442هـ

تصویب‌نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت « ماده7» قبل از عبارت « آیین‌نامه اجرایی» و الحاق تبصره‌های (3) و (4) به تصویبنامه شماره 87342 ت39442هـ

تصویب‌نامه-درخصوص-اضافه-نمودن-عبارت-«-ماده7»-قبل-از-عبارت-«-آیین‌نامه-اجرایی»-و-الحاق-تبصره‌های-(3)-و-(4)-به-تصویبنامه-شماره-87342-ت39442هـتصویب‌نامه درخصوص اضافه نمودن عبارت « ماده7» قبل از عبارت « آیین‌نامه اجرایی» و الحاق تبصره‌های (3) و (4) به تصویبنامه شماره 87342/ت39442هـ شماره103739/ت39442هـوزارت نفت ـ وزارت نیرو ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 20/6/1387 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت، نیرو و امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور تصویب نمود:
1ـ در تصویب‌نامه شماره 87342/ت39442هـ مورخ 31/5/1387 قبل از عبارت « آیین‌نامه اجرایی» عبارت « ماده7» اضافه می‌شود.
2ـ متن زیر به عنوان تبصره‌های (3) و (4) به تصویب‌نامه یادشده الحاق می‌شود:
« تبصره3ـ قیمت آزاد برق با سوخت یارانه‌ای در سال 1387 برابر چهارصد و چهار (404) ریال بر کیلووات ساعت تعیین می‌گردد. مابه‌التفاوت قیمت سوخت آزاد با سوخت یارانه‌ای براساس نظر کارگروه به قیمت مذکور اضافه می‌شود.
تصمیمات کارگروه متشکل از وزرای نیرو و امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، در تعیین قیمت آزاد برق لازم‌الاجراست.
تبصره4ـ به منظور تسهیل گردش وجوه حاصل از اجرای این بند، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است متناسب با رقم مندرج در جزء (هـ) بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، سهم نقدی شرکت توانیر را براساس ارقام بودجه مصوب معادل چهارصد و شصت و یک میلیارد (461،000،000،000) ریال به صورت هفتگی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت پرداخت اعلام نماید. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از موجودی حساب ذخیره ارزی موضوع ردیف شماره (520000) جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1387 کل کشور برداشت و به شرکت یادشده به صورت علی‌الحساب پرداخت نماید. پرداختهای مربوط به هر سه ماه، با توجه به تصمیمات کارگروه یادشده تسویه موقت می‌گردد.»معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع : تصویب نامه

شماره انتشار : 18513

تاریخ تصویب : 1387/6/20

تاریخ ابلاغ :

دستگاه اجرایی : بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران - وزارت امور اقتصادی و دارائی - معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - وزارت نیرو -

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.