جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تبدیل روستای تازه کند قدیم مرکز بخش تازه کند از توابع شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل به شهر شماره110241/ت33835کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ 10/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 72805/42/4/1 مورخ 14/6/1384 وزارت کشور، به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره 158802/ت38854/هـ مورخ 1/10/1386 تصویب نمودند:
1ـ روستای تازه کند قدیم مرکز بخش تازه کند از توابع شهرستان پارس‌آباد در استان اردبیل پس از تجمیع با روستای تازه کند جدید از توابع همین بخش به شهر تبدیل و به عنوان شهر تازه کند شناخته می‌شود.
محدوده این شهر براساس قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها ـ مصوب1384ـ تعیین خواهدشد.
این تصویب‌نامه در تاریخ 27/6/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18518
تاریخ تصویب :
1387/6/27
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :