جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 130611/ت35746هـ مورخ 12/10/1385 شماره110245/ت35746هـمعاونت اجرایی رییس جمهور ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت مسکن و شهرسازی ـ وزارت کار و امور اجتماعی ـ وزارت نیرو ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
هیئت وزیران در جلسه مورخ 24/6/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه شماره 130611/ت35746هـ مورخ 12/10/1385 به ‌شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ در بند (1) عبارت « و تصمیمات آن در صورت لزوم برای سیر مراحل تصویب ‌نهایی به مراجع ذی‌ربط براساس قوانین و مقررات مربوط ارایه می‌شود»، حذف می‌شود و عبارت « رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به عبارت « معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور» تغییر می‌یابد.
2ـ متن‌های زیر به عنوان تبصره‌های (1) و (2) به بند (1) اضافه می‌شود:
« تبصره1ـ تصمیم‌گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یادشده به کلیه اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور و تصویب و اصلاح آیین‌نامه‌ها و مقررات مربوط به موضوع یادشده به وزیران عضو ستاد تفویض می‌شود.
تبصره2ـ تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا یا وزیران ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت قابل صدور است.»معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18518
تاریخ تصویب :
1387/6/24
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
وزارت صنایع
وزارت كار و امور اجتماعی
وزارت جهاد كشاورزی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
وزارت نیرو
معاونت اجرایی رییس جمهور
موضوع :