جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز» شماره 4325/دش(مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه630 مورخ12/6/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 12/6/1387 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، تصویب نمود:
« آقای دکتر مرتضی زرگر شوشتری، بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب می‌شود.»

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18522
تاریخ تصویب :
1387/6/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
موضوع :