جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124521946 در تماس باشید.

ماده واحده « شمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی» شماره 4322/دش(مصوب جلسه 630 مورخ 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 630 مورخ 12/6/1387، براساس مصوبه مورخ 30/11/1386 شورای اسلامی شدن دانشگاهها و مراکز آموزشی، مصوبه « شمول اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها (مصوب 3/12/1372 شورای‌ عالی) به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی» را به شرح ذیل تصویب نمود:
«ماده واحده ـ مواد اساسنامه نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها مصوب 3/12/1372 شورای عالی انقلاب فرهنگی با اصلاحات بعدی آن در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی نیز لازم‌الاجرا است.
تبصره 1ـ هر یک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی از حیث حضور نماینده نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری همانند هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی محسوب می‌شود.
تبصره 2ـ دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی برای اجرای این مصوبه، ردیف بودجه مشخص و جداگانه‌ای خواهند داشت».

رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18522
تاریخ تصویب :
1387/6/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :