جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تمدید مدت اعتبار « آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» شماره121688/ت37909هـمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ وزارت مسکن و شهرسازی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مدت اعتبار « آیین‌نامه ایجاد تسهیلات جهت شاغلین دولتی متقاضی انتقال از تهران و کلانشهرها به سایر شهرهای کشور» موضوع تصویب‌نامه شماره 93138/ت37909هـ مورخ 12/6/1387 تا پایان سال 1387 تمدید می‌شود.
معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18533
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
موضوع :