جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص ادغام روستاهای لارگان،لارگیجی،حاجی‌آباد و درچه عابد واقع در دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان به نام روستای بوستان شماره 124872/ت32935کوزارت کشور
وزیران عضو کمیسیون سیاسی ـ دفاعی در جلسه مورخ10/6/1387 بنا به پیشنهاد شماره 16854/42/4/1 مورخ 13/2/1384 وزارت کشور و به استناد ماده (13) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب 1362ـ و با رعایت جزء (د) بند (1) تصویب‌نامه شماره158802/ت38854هـ تغییرات و اصلاحات تقسیماتی زیر را در استان اصفهان تصویب نمودند:
روستاهای لارگان، لارگیجی، حاجی‌آباد و درچه عابد واقع در دهستان اشترجان بخـش مرکـزی شهرستـان فلاورجان تجمیـع و به عنوان یک نقطه جغرافیایی به نـام روستای بوستان نامیده می‌شود.
این تصویب‌نامه در تاریخ 21/7/1387 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده‌است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :