جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125800024 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص تخصیص مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000)ریال اعتبار برای مقاوم سازی مدارس و جبران خسارتهای وارد شده از سیل اخیر شهرستان شماره 123896/ت 40730هـماکو در استان آذربایجان غربی

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت کشور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره ب/31/496 مورخ 21/5/1387 وزارت کشور و تأییدیه شماره 53336/100 مورخ 11/6/1387 معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال اعتبار در قالب هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع موضـوع ماده (10) قانون تنظیـم بخشی از مقررات مالی دولت، ـ مصوب 1380ـ برای مقاوم‌سازی مدارس و جبران خسارتهای وارد شده به بخش اماکن مسکونی، تجاری، تأسیسات زیربنایی، لـوازم خانگی و معیشتی مردم ناشی از سیل اخیر شهرستان ماکو در استان آذربایجان غربی، در اخـتیار ستاد حوادث و سوانح غیرمترقبه استان یادشده قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :