جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص معافیت دارندگان کارت بازرگانی از پرداخت 10% هزینه کارمزد ثبت سفارش شماره 123881/ت 40591هـوزارت بازرگانی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 15232/1 مورخ 19/5/1387 وزارت بازرگانی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تمامی دارندگان کارت بازرگانی که به عضویت در مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات پذیرفته می‌شوند از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه و به مدت یک سال از پرداخت ده درصد (10%) هزینه کارمزد ثبت سفارش موضوع تصویب‌نامه شماره 2172/ت61هـ مورخ 2/3/1373 معاف می‌باشند.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی
 

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387-7-14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :