جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128842040 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه شماره 115352/ت40898هـ مورخ 9/7/1387 شماره 123899/ت40898هـسازمان تربیت بدنی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 58445/1 مورخ 14/7/1387 سازمان تربیت بدنی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ در تصویب‌نامه شماره 115352/ت40898هـ مورخ 9/7/1387 عبارت « پانزده میلیارد (15.000.000.000) ریال به عبارت « هیجده‌میلیارد (18.000.000.000) ریال» اصلاح می‌شود.
2ـ جدول زیر جایگزین جدول پیوست تصویب‌نامه یادشده می‌گردد:

ارقام به میلیون ریال
جمع مبلغ جایزه تعداد افراد نوع مدال تعداد مدال
---------------------------------------------------------------------------------
8000 500 16 طلا 5
2400 400 6 نقره 6
4200 300 14 برنز 3
3400 مربیان و سرپرستان
--------------------------------------------------------------------------------
18000 جمع

معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :