جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.

اصلاح تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس‌جمهور شماره 123891/ت 40808هـوزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت راه و ترابری ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/7/1387 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
تصویب‌نامه‌های مربوط به تعیین نمایندگان ویژه رییس‌جمهور، موضوع اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حسب مورد به شرح زیر اصلاح می‌شود:
1ـ عبـارت‌های « آقای داود دانـش جعـفری» و « حسین صمصـامی»، به عبـارت « آقای سیدشمس‌الدین حسینی» تغییر می‌یابد.
2ـ عبـارت « آقـای محـمد رحمتی» به عـبارت « آقای حمـید بهبـهانـی» تغـییر می‌یابد.
3ـ عبارت « آقای علیرضا طهماسبی» به‌عبارت « آقای علی‌اکبر محرابیان» تغییر می‌یابد.
4ـ عبارت‌های « آقای مصطفی پورمحمدی» و « آقای سیدمهدی هاشمی» به عبارت « آقای علی کردان» تغییر می‌یابد.
5 ـ عبارت‌های « آقای ابراهیم شیبانی» و « طهماسب مظاهری» به عبارت « آقای محمود بهمنی» تغییر می‌یابد.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/7/14
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
وزارت كشور
وزارت امور اقتصادی و دارائی
وزارت صنایع
وزارت راه وترابری
موضوع :