جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121394850 در تماس باشید.

مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه کاشان شماره30105/310/300استاندارد محترم استان اصفهان
موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کاشان
در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مـورخ 27/3/1387؛ طـرح توسـعه و عمـران (جـامع) ناحـیه‌ای کاشـان (شامـل شهرسـتانهای کاشان، نایین، اردستان، نطنز، آران و بیدگل) را که توسط این وزارتخانه و در اجرای بندهای (الف) تا (هـ) از قسمت (1) مـاده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن و تصویب‌نامه شماره 70971/ت407 و مـورخ 5/11/1373 هـیات وزیـران دائـر بر الحاق متن متمم به انتهای تبصره (3) ماده (4) آیـین‌نامه مربـوط به استفاده از اراضی و احـداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها تهیه و در تاریخ 11/5/1384 در شـورای برنامه‌ریـزی و توسعه آن استان به تصویب رسیده بود را بررسی و با تأکید بر لزوم رعایت موارد زیر تصویب نمود:
ـ لزوم تهیه طرح‌های جامع گردشگری با توجه به قابلیت‌ها و جاذبه‌های ویژه منطقه
ـ لزوم انجام مطالعات ساماندهی اقتصادی، اجتماعی و کالبدی در مناطق روستایی ناحیه به ویژه در پهنه‌های کوهستانی.
ـ تأکید بر تهیه و اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب ـ طرح‌های تثبیت خاک و کنترل فرسایش ـ حفظ اراضی کشاورزی و هدایت توسعه شهری و صنعتی منطقه به خارج از اراضی کشاورزی ناحیه.
ـ اجرای طرح‌های مدیریت و بهینه‌سازی مصارف عمده آب در ناحیه و بازسازی و احیای قنوات موجود.
ـ انجام مطالعات ویژه دفاعی، امنیتی و پدافند غیرعامل برای محور یزد، نایین، کاشان با توجه به استقرار صنایع با خطر بالا در این محور.
ـ انجام اصلاحات لازم در اسناد طرح، طبق مواد 4، 5، 7 و 8 صورتجلسه کمیته فنی (پیوست).
ـ لحاظ نمودن پروژه‌های در دست اجرای وزارت راه و ترابری در اسناد و نقشه‌های طرح.
لازم می‌داند از مشـارکت مؤثر و ثمـربخش شورای توسعه و برنامه‌ریزی آن استـان به ریاست جنابعالی در فرآیند بررسی و تصویب طرح مذکور قدردانی نموده و امید است که با بکارگیری و رعایت دقیق و کامل ضوابط و مقررات طرح یاد شده توسط مراجع و دستگاههای ذیربط موجبات توسعه همه جانبه و هماهنگ ناحیه مذکور، در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و کالبدی فراهم گردد. این طرح براساس جمعیت پیش‌بینی شده برای ناحیه کاشان در سال افق طرح (1400) معادل 753800 نفر (4/81 درصد شهری و 6/18 درصد روستایی)، تهیه شده و اسناد آن به شرح زیر می‌باشد:
سندشماره1ـ نقشه‌ منطقه‌بندی و نقشه کاربری اراضی.
سند شماره2ـ ضوابط نحوه استفاده از اراضی.
سند شماره3ـ سطح بندی خدماتی و مراکز جمعیتی.
سند شماره ـ تعیین اولویت استقرار عملکردها و خدمات.
در اجرای ماده 2 آیین‌نامه مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، اسناد و مدارک طرح متعاقباً جهت اجرا ابلاغ خواهدشد.معاون وزیر و دبیر شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ـ امیر فرجامینوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18535
تاریخ تصویب :
1387/3/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
شورای شهرسازی و معماری استان اصفهان
موضوع :