جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

تصویب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ یکصد و نوزده میلیارد و نهصد و سی میلیون (119.930.000.000) ریال از محل اعتبار جزء (5) ردیف (520،000) شماره 126294/ت39274هـقانون بودجه سال 1387 به منظور جبران زیان سالهای 1383ـ1382 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 19248/1مورخ 13/7/1387 وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
مبلغ یکصد و نوزده میلیارد و نهصد و سی میلیون (119.930.000.000) ریال از محل اعتبار جزء (5) ردیف (520.000) قانون بودجه سال 1387 کل کشور، موضوع مابه‌التفاوت قیمت تعیین شده و تکلیف شده کالاها و خدمات بند (ج) ماده (39) قانون برنامه چهارم توسعه، به منظور جبران زیان سالهای 1383ـ1382 شرکت پست جمهوری اسلامی ایران اختصاص می‌یابد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :