جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص مجوز مسافرت وزیر نفت به کشور بحرین با استفاده از هواپیمای اختصاصی شماره 126301/ت41049هـوزارت نفت
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 196040ـ2/12 مورخ 21/7/1387 وزارت نفت و به استناد ماده (31) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ تصویب نمود:
مسافرت وزیر نفت به کشور بحرین با استفاده از هواپیمای اختصاصی مجاز است.معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :