جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634787 در تماس باشید.

مصوبه هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1/5/1387 موضوع: اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی شماره3/11791/120روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
خواهشمند است نسبت به درج مصوبات ذیل اقدام فرمایید.
تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مـورخ 1/5/1387 در خصـوص اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی.
تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و دومین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 29/5/1387 درخصوص اساسنامه مدارس بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

شماره8/11405/120 3/7/1387
وزارت آموزش و پرورش
به پیوست تصویر مصوبه هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1/5/1387 در خصوص اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی جهت ابلاغ به واحدهای تابعه و اجرا ارسال می‌شود.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش ـ مهدی نوید

مصوبه هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ1/5/1387

موضوع اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود (با رعایت سرجمع تعداد جلسات هر درس و تعداد جلسات سالانه موضوع تبصره 2 ذیل ماده واحده جلسه 550 مورخ 13/5/1373 شورا و با تغییر ساعات سایر دروس) ساعات هفتگی و روزانه درس آموزش قرآن را در پایه سوم ابتدایی تغییر داده و به صورت آزمایشی یکساله و حداکثر در یک سوم کلاس‌های پایه سوم ابتدایی اجرا کند. وزارت آموزش و پرورش موظف است با تمهید مقدمات لازم بویژه آموزش معلمان نسبت به اجرای این مصوبه در سال تحصیلی 1388ـ 1387 اقدام و گزارش ارزشیابی آن را به شورای عالی آموزش و پرورش اعلام نمایند. دستورالعمل لازم با امضای وزیر ابلاغ خواهد شد.
موضوع: اجـرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی در هفتصد و هفتاد و یکمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش مورخ 1/5/1387 به تصویب رسید.

مهدی نوید ـ دبیر شورا

علیرضا علی‌احمدی ـ رییس جلسه


اجرای آزمایشی آموزش قرآن به روش جدید در پایه سوم ابتدایی مورد تأیید است.

رییس جمهور و رییس شورای عالی آموزش و پرورش ـ محمود احمدی نژاد

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18538
تاریخ تصویب :
1387/5/1
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت آموزش و پرورش
موضوع :