جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125908241 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تعیین مناطق کشانک، شیرآباد، میاندشت، استخری، اوقاز، تخت ایران، بازخانه، پاقلعه، رئین، گلول، غورخورد، یامان داغی، شماره128342/ت41044هـمینانلو، درکش، بیدواز و فیروزه در استان خراسان شمالی به عنوان مناطق نمونه گردشگری

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 18/7/1387 که در مرکز استان خراسان شمالی تشکیل شد، به استناد ماده (8) سازمان میراث فرهنگی و گردشگری" href="/tags/65427/قانون-تشکیل-سازمان-میراث-فرهنگی-و-گردشگری/" class="link">قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ـ مصوب1382ـ تصویب نمود:
1ـ مناطق کشانک، شیرآباد، میاندشت، استخری، اوقاز، تخت ایران، بازخانه، پاقلعه، رئین، گلول، غورخورد، یامان داغی، مینانلو، درکش، بیدواز و فیروزه در استان خراسان شمالی به عنوان مناطق نمونه گردشگری تعیین می‌شوند.
2ـ مطالعه لازم توسط صنایع دستی و گردشگری" href="/tags/8928/سازمان-میراث-فرهنگی،-صنایع-دستی-و-گردشگری/" class="link">سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری انجام و زیرساختهای موردنیاز توسط استان ایجاد خواهدشد.
3ـ این تصویب‌نامه ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست درخصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نخواهدبود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18540
تاریخ تصویب :
1387/7/18
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
سازمان حفاظت محیط زیست
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری
موضوع :