جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122088738 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تمدید استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت احداث خط قطار شهری کرج برای اجرا در سال 1387 شماره128427/ت40157کبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ـ وزارت کشور
معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ13/7/1387 بنا به پیشنهاد شماره 37/3/1/23572 مورخ 29/2/1387 وزارت کشور و به استناد جزء (1) بند «ج» ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب1383ـ و ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات ـ مصوب1375ـ تصویب نمود:
مصوبه شماره 208263/309 مورخ 22/12/1385 شورای اقتصاد (سابق)، موضوع استفاده از تسهیلات مالی خارجی جهت احداث خط قطار شهری کرج برای اجرا در سال 1387 تمدید می‌شود.


معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18540
تاریخ تصویب :
1387/7/13
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :