جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.

اصلاحیه بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 60815/ت38965هـ مورخ 23/4/1387 شماره128374/40786وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
نظر به اینکه در بندهای (1) و (2) تصویب‌نامه شماره 60815/ت38965هـ مورخ 23/4/1387، عبارت‌های « سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران» ، « سازمان مذکور» و « سازمان یادشده» به اشتباه و به ترتیب عبارت‌های « وزارت امور اقتصادی و دارایی» ، « وزارت مذکور» و « وزارتخانه یادشده» تحریر شده است، مراتب برای اصلاح اعلام می‌شود.


دبیر هیأت دولت ـ مجید دوستعلی


نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18540
تاریخ تصویب :
1387/7/28
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
موضوع :