جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

تصویب‌نامه درخصوص تشکیل کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت شماره131401/ت41048هـ



وزارت کشور ـ وزارت نفت ـ وزارت صنایع و معادن ـ وزارت راه و ترابری ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ معاونت اجرایی رییس‌جمهور ـ سازمان حفاظت محیط زیست
هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1387 بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصول یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1ـ به منظور تصمیم‌گیری در مورد نحوه اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب1386ـ ساماندهی و توسعه حمل و نقل عمومی، خارج کردن خودروهای فرسوده، مدیریت مصرف سوخت، گازسوز نمودن خودروها، کاهش تقاضای سفر، تغییر دستگاه اجرایی پروژه‌های مرتبط، توزیع اعتبارات مربوط، تنظیم ساز و کار عملیاتی نمودن تصمیمات، کارگروهی متشکل از آقایان علی سعیدلو معاون اجرایی رییس‌جمهور، امیرمنصور برقعی معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، علی کردان وزیر کشور، علی‌اکبر محرابیان وزیر صنایع و معادن، حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری، غلامحسین نوذری وزیر نفت، سیدمهدی هاشمی، مسعود زریبافان و محمد رویانیان و سرکار خانم فاطمه واعظ‌جوادی معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان « کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» تشکیل می‌شود.
2ـ تصمیماتی که توسط نمایندگان یادشده در امور اجرایی اتخاذ می‌شود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیئت وزیران بوده و لازم‌الاجرا می‌باشد و با رعایت ماده (19) آیین‌نامه داخلی هیئت دولت، قابل صدور می‌باشد.
3ـ اختیارات هیئت وزیران در خصوص غیر موارد اجرایی یادشده و اصلاح تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب موجود در این خصوص یا مقررات مربوط و نیز تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قـانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت ـ مصوب 1386ـ و اصلاحات بعدی آن به وزرای عضو کارگروه موضوع بند (1) این تصویب‌نامه تفویض می‌شود و مصوبات آن در صورت تأیید رییس جمهور با رعایت ماده یادشده قابل ابلاغ می‌باشد.
4ـ ملاک تصمیم‌گیری در مورد اختیارات تفویضی موضوع بندهای (1) و (3) این تصویب‌نامه، حسب مورد موافقت اکثریت اعضاء و یا اکثریت وزرای عضو می‌باشد.
این تصویب‌نامه جانشین‌ تصویب‌نامه‌های شماره13934/ت39614هـ مورخ4/2/1387 و 13943/ت39614هـ مورخ 4/2/1387 می‌شود.



معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
18541
تاریخ تصویب :
1387/7/21
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت راه وترابری
وزارت صنایع
سازمان حفاظت محیط زیست
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت اجرایی رییس جمهور
موضوع :